La Fundació

Constituïm la Fundació El Milà a finals de l’any 2015, amb la voluntat de poder donar suport i engegar petits projectes que fomentin la reflexió i l’acció al voltant del medi ambient i el territori. 

Missió 

Ens uneix la idea de desenvolupar projectes innovadors, creatius, diferents. Intentem donar un aire personal i experimental als nostres projectes.

Visió

La vessant ambiental està present en tots/es nosaltres de diferents maneres, i aquest ha sigut el nostre punt d’unió en la creació de la Fundació El Milà. Però també hi és la necessitat de treballar amb aquells sectors més necessitats. Per això la Fundació El Milà defineix com a destinatàries principals les poblacions en situació vulnerable, principalment dins del territori de Catalunya.

Valors

  • Consciència ambiental

Considerem que la sensibilització entorn les problemàtiques ambientals amb la infància és fonamental per a la transformació i la millora dels medis urbans.

  • Innovació pedagògica

A través de la pràctica artística volem potenciar l’aprenentatge i la descoberta reflexiva de l’entorn per fomentar la consciència mediambiental en la infància.

  • Treball en xarxa

La Fundació El Milà volem generar un impacte al territori, i ho volem fer conjuntament amb la xarxa d’entitats, serveis i centres dedicats a la infància, l’educació ambiental i la transformació social. És per això que volem participar d’aquesta xarxa per donar el nostre suport a través dels nostres recursos.

  • Transparència

La Fundació mostrem què fem i com ho fem des de la claredat i la transparència en la nostra activitat i gestió.

  • Participació

Busquem fomentar la participació de les persones a través de petites accions quotidianes que millorin el seu entorn, des de la consciència individual i col·lectiva.

La nostra història 

La Clara Nubiola, artista, fa de l’urbanisme, la societat i el territori l’objectiu dels seus projectes i, durant anys, ha pilotat projectes innovadors en aquests camps, com la Guía de las Rutas Inciertas, o la publicació digital Los Vacíos Urbanos. La Núria Nubiola, llicenciada en ciències ambientals, es dedica des de fa més de deu anys a l’educació ambiental, principalment en el sector de les organitzacions no lucratives. El Ricard Nubiola ha dedicat tota la vida al món de la indústria química amb una empresa familiar, on ha conegut d’una altra manera les problemàtiques ambientals a diferents territoris.

La Fundació el Milà avança poc a poc perquè la consciència, el criteri i la qualitar siguin pilars bàsics.