La Fundació

Constituïm la Fundació El Milà a finals de l’any 2015, amb la voluntat de poder donar suport i engegar petits projectes que fomentin la reflexió i l’acció al voltant del medi ambient i el territori. 

Missió 

Ens uneix la idea de desenvolupar projectes innovadors, creatius, diferents. Intentem donar un aire personal i experimental als nostres projectes.

Visió

La vessant ambiental està present en tots/es nosaltres de diferents maneres, i aquest ha sigut el nostre punt d’unió en la creació de la Fundació El Milà. Però també hi és la necessitat de treballar amb aquells sectors més necessitats. Per això la Fundació El Milà defineix com a destinatàries principals les poblacions en situació vulnerable, principalment dins del territori de Catalunya.

Valors

  • Conscienciació ambiental

Creiem que els infants són el futur en la transformació i millora dels medis urbans

  • Innovació pedagògica

Considerem que l’art és una eina molt potent per descobrir, aprendre i reflexionar, generant així processos d’apoderament al seu entorn.

  • Treball en xarxa

Des de la Fundació valorem molt tota la feina que fan les entitats, serveis i centres dedicats a la infància, l’educació ambiental i la transformació social. És per això que volem participar d’aquesta xarxa per donar el nostre suport a través dels nostres recursos

  • Transparència

La Fundació ens mostrem com som i el que fem des de la claredat i la transparència en la nostra activitat i gestió

  • Participació

Busquem la participació de la ciutadania en el seu propi entorn per iniciar processos de canvi al territori i així fomentar l’apoderament de les comunitats

La nostra història 

La Clara Nubiola, artista, fa de l’urbanisme, la societat i el territori l’objectiu dels seus projectes i, durant anys, ha pilotat projectes innovadors en aquests camps, com la Guía de las Rutas Inciertas, o la publicació digital Los Vacíos Urbanos. La Núria Nubiola, llicenciada en ciències ambientals, es dedica des de fa més de deu anys a l’educació ambiental, principalment en el sector de les organitzacions no lucratives. El Ricard Nubiola ha dedicat tota la vida al món de la indústria química amb una empresa familiar, on ha conegut d’una altra manera les problemàtiques ambientals a diferents territoris.

La Fundació el Milà avança poc a poc perquè la consciència, el criteri i la qualitar siguin pilars bàsics.