Escultures vivents, plàstics reviscuts!

Per què fem servir el plàstic? Imaginem que entrem a un supermercat: quants productes s’envasen en plàstic? Què en podríem fer del plàstic que hem fet servir? De  quines maneres el podríem reciclar? En què el podríem convertir?

Habitualment, quan pensem en reciclar, ens imaginem com donar una nova forma o ús a un objecte que ja no ens serveix. Però, com podria el plàstic convertir-se en una joguina sense transformar-lo? Com podríem “jugar” amb els envasos i trobar-ne, així, un ús inesperat?

Amb diversos objectes de plàstic com ampolles, envasos i fins i tot mantells, els infants de Narinan es van convertir en escultures vivents. L’art, la creativitat, l’expressió i la imaginació van ser els protagonistes.  Per parelles, els infants es van transformar en escultures vivents com un avió, un cavallet de fira, una disfressa màgica, uns fumigadors contra virus… Les escultures s’accionaven amb les instruccions d’ús que havien escrit els nens i nenes a les seves presentació: amb un “botó”, fent cinc voltes entorn l’escultura, estirant d’una orella…

Aprofitant els objectes de plàstic per jugar i divertir-se, tot reflexionant sobre el breu ús que se’n fa dels plàstics que consumim i aprenent sobre l’impacte que tenen al medi ambient.

Andrea Alcaide