El Plantillas Alegre: Els colors de les ciutats

Quants colors diferents hi ha a la ciutat? Quins predominen?

Pensem en els colors que aporten els elements vegetals. Quants verds i blaus hi ha a la ciutat? Els colors tenen moltes variables que depenen de la llum que reben i del material que els conforma.

Com que vivim a la ciutat, un espai gris, distingim molt poques possibilitats. De la mateixa manera que els esquimals han après a reconèixer molts matisos del color blanc, nosaltres ens podríem també entrenar per descobrir els colors de la ciutat.

Com podríem transformar els colors de la ciutat?

Quins ens agradaria que fossin?

Els infants de Narinan van realitzar un inventari dels colors verd i blau, els quals trobem a la natura i, amb menys predomini, a la ciutat.

D’aquesta manera, pensàvem sobre la quantitat de natura i espais verds hi ha a les ciutats i si trobem aquests colors al nostre entorn urbà.

Mentre exploràvem la profunditat dels colors, els infants descobrien la seva capacitat de detectar les diferències entre els colors i les diverses sensacions que produïen cada to.

Entre tots, a través de la presa de decisió comuna i la col·laboració col·lectiva, es va crear aquest inventari de colors verd i blau, posant-los noms diversos que representaven les emocions o sensacions que experimentaven els infants i fins i tot records i vivències en relació als colors verd i blau.

Les ciutats tenen una gran varietat de colors, tot i que sovint predominen els grisos. Els colors verd i blau, procedents de la natura, amb tots els seus matisos i profunditats, ens aproparà a ciutats més verdes i amb més biodiversitat.

Andrea Alcaide