Què ens mostren les postals de la nostra ciutat?

Les postals ens poden transportar a ciutats, pobles i barris. I aquestes mostren entorns més o menys urbanitzats, amb més o menys zones verdes i amb menys o més persones.

A les ciutats, de vegades, però, podem trobar també carrers i zones embussades, amb molt trànsit, edificis i persones.

Com ens agradaria que fos la nostra ciutat? Què ens agradaria afegir o treure?

A partir de la creació de postals de la nostra ciutat i el barri, els infants van dibuixar una nova visió del seu entorn proper. Els infants transformaven els seus carrers i places, i creaven postals que mostraven nous paisatges i elements del seu barri i ciutat.

Amb aquestes postals els infants vàren repensar el seu entorn i ens van voler mostrar la seva ciutat i barri des d’una mirada transformadora, incloent més arbres, flors i carrers plens de vida.

Andrea Alcaide